"جشنواره تئاتر مهر";

رهگیری نمایشنامه نویسی

نحوه پیگیری وضعیت نمایشنامه

با ورود کد رهگیری که هنگام ثبت نام دریافت کرده اید می توانید از وضعیت پذیرش آثار خود در دبیرخانه جشنواره آگاه شوید.

استعلام وضعیت