"جشنواره تئاتر مهر";

رهگیری نمایش

نحوه پیگیری وضعیت نمایش

با ورود کد رهگیری که هنگام ثبت نام دریافت کرده اید می توانید از وضعیت پذیرش آثار خود در دبیرخانه جشنواره آگاه شوید.

استعلام وضعیت