"جشنواره تئاتر مهر";

آرشیو اخبار و رویداد ها

انتشار دائره المعارف نمایش های ایمانی گامی در شناسدن بیشتر این حیطه در هنر تئاتر است ادامه...

در کنار موضوعات و ژانرهای موجود در تئاتر جهان، موضوع تئاتر مذهبی و دینی و عبارت بهتر تئاتر ایمانی هم وجود دارد و انتشار دائره المعارف نمایش های ایمانی جهان تلاش دارد تا به معرفی این گونه نمایشی بپردازد.

روند کمی اجراهای عمومی تئاتر کاشان طی 6 ماه اخیر بی سابقه است ادامه...

داور جوان یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر گفت: به عنوان یک شخصیت حقیقی و فعال تئاتری معتقدم جدا از گردهمائی یک هفته ای هنرمندان و فعالان تئاتری از شهرهای مختلف، حس می کنم این جشنواره فرصت و محمل مناسبی برای ارتقای جایگاه تئاتر کاشان است و طی 10 دوره قبلی باعث شده تا خون تازه ای به پیکره هنر نمایش کاشان تزریق شود.

پدرانه روايت جنگ و جدال بين دو نسل است ادامه...

تنها انتقادي كه به روند جشنواره دارم حضور كوتاه مدت و يك روزه گروه هاي نمايشي در جشنواره است چرا كه مثلأ گروهي كه اولين نمايش صحنه اي جشنواره را به صحنه مي برد فرصتي براي ديدن و ارزيابي ساير نمايش ها ندارد.