"جشنواره تئاتر مهر";

آرشیو اخبار و رویداد ها

میهمانی هنر در تاریخ ادامه...

در هوای پاییزی معمولا چیزی که گرممان می کند همیشه آتش نیست بلکه گفت و گو و گپ زدن کنار هم در محیطی گرم از شور اشتیاق با هم بودن است خصوصا در کاشان کویری که شب ها مهر تماشای ستاره ها به چشم هایمان گرمی محبت می بخشد و دیدار هنردوستان و هنرمندان لطف فراوانی دارد...