"جشنواره تئاتر مهر";

آرشیو اخبار و رویداد ها

فراخوان نخستین مسابقه نمایشنامه نویسی مهر کاشان ادامه...

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان پس از برگزاری  موفق یازده دوره جشنواره سراسری تئاترمهر و در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره این جشنواره و نظر به اهمیت رکن اصلی هنر تئاتر که  متن و  محتوای یک اثرفاخر نمایشی می باشد و با توجه به سیاستهای مدون فرهنگی این سازمان اقدام به برگزاری مسابقه نمایشنامه نویسی مهر با شرایط زیر نموده است.

جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان به یک حرکت تثبیت شده فرهنگی در سطح کشور تبدیل شده است ادامه...

بعد از گذشت یازده دوره برگزاری جشنواره سراسری تئاتر مهر در کاشان و حضور هنرمندان نمایش و تئاتر از سراسر ایران حال و هوای دیار نخستین­ها را که از ابتدا با نام شهری هنرخیز و هنر پرور است با اجرای نمایش های صحنه ای و خیابانی تغییر داد.

جشنواره تئاتر صاحبدلان عرصه ای برای گسترش گونه نمایش تئاتر دینی و مذهبی بود ادامه...

در مدت 3 سال برگزاری جشنواره تئاتر صاحبدلان فرصت بزرگی برای فعالیت هنرمندان تئاترهای مذهبی و دینی درکشور فراهم شد که متأسفانه توقف این جشنواره باعث توقف روند پرورش پتانسیل های این گونه نمایشی شد.

نمایش آناهید درتماشاخانه ماه فرهنگسرای مهر به روی صحنه رفت ادامه...

نمایش های صحنه ای و خیابانی آناهید، املت با گوجه ایرانی و شهر با دوچرخه در هفتمین شب یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان در تماشاخانه ماه و محوطه فرهنگ سرای مهر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، مسکن مهر، پارک جوان و پارک ناژون به روی صحنه رفت.