"جشنواره تئاتر مهر";

آرشیو اخبار و رویداد ها

خبر مرگ ناصری در کاشان پیچید ادامه...

ششمین روز دهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان با اجرای نمایش های" شبی در این حریم زنانه"، مرگ ناصری " و"زورو محاکمه می شود" از جمله نمایش های صحنه ای و" گلادیاتور" نمایش خیابانی برگزار شد.

خبر مرگ ناصری در کاشان پیچید ادامه...

 ششمین روز دهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان با اجرای نمایش های" شبی در این حریم زنانه"، مرگ ناصری " و"زورو محاکمه می شود" از جمله نمایش های صحنه ای و" گلادیاتور" نمایش خیابانی برگزار شد.