"جشنواره تئاتر مهر";

آرشیو اخبار و رویداد ها

نمایش آناهید درتماشاخانه ماه فرهنگسرای مهر به روی صحنه رفت ادامه...

نمایش های صحنه ای و خیابانی آناهید، املت با گوجه ایرانی و شهر با دوچرخه در هفتمین شب یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان در تماشاخانه ماه و محوطه فرهنگ سرای مهر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، مسکن مهر، پارک جوان و پارک ناژون به روی صحنه رفت.

انتشار دائره المعارف نمایش های ایمانی گامی در شناسدن بیشتر این حیطه در هنر تئاتر است ادامه...

در کنار موضوعات و ژانرهای موجود در تئاتر جهان، موضوع تئاتر مذهبی و دینی و عبارت بهتر تئاتر ایمانی هم وجود دارد و انتشار دائره المعارف نمایش های ایمانی جهان تلاش دارد تا به معرفی این گونه نمایشی بپردازد.

روند کمی اجراهای عمومی تئاتر کاشان طی 6 ماه اخیر بی سابقه است ادامه...

داور جوان یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر گفت: به عنوان یک شخصیت حقیقی و فعال تئاتری معتقدم جدا از گردهمائی یک هفته ای هنرمندان و فعالان تئاتری از شهرهای مختلف، حس می کنم این جشنواره فرصت و محمل مناسبی برای ارتقای جایگاه تئاتر کاشان است و طی 10 دوره قبلی باعث شده تا خون تازه ای به پیکره هنر نمایش کاشان تزریق شود.