"جشنواره تئاتر مهر";

آرشیو اخبار و رویداد ها

شهردار کاشان : هنرهای نمایشی باید تجلی کننده رفتار اجتماعی باشد ادامه...

رئیس شورای سیاست گذاری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مهرکاشان با اشاره به اینکه فرهنگ تجلی از رفتار اجتماعی مردم در جامعه است، گفت: هنرهای نمایشی و تئاتر باید به سمت کارایی بیشتر و اجتماعی کردن فضای هنر برای پیشگیری از آسیب های رفتاری در حوزه اجتماعی باشد.

89 اثر برای بازبینی چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان انتخاب شد ادامه...

پس از بررسی 246 متن در بخش صحنه‌ای ؛
89 اثر برای بازبینی چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان انتخاب شد
رئیس ستاد چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان از پذیرش 89 اثر در مرحله انتخاب متون در بخش صحنه ای این جشنواره خبر داد.