"جشنواره تئاتر مهر";

چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مهر

توضیحات جشنواره

چهاردهمین جشنواره ملی تئاتر مهر کاشان
9 الی 15 آذرماه
فرهنگسرای مهر

    ستاد برگزاری

    هیئت داوران

    برگزیدگان این دوره