"جشنواره تئاتر مهر";

چشم انداز

چشم انداز تئاتر مهر

برگزاري جشنواره سراسري تئاتر مهر فصل جديد و پويايي در تئاتر گشوده و كاشان را بعنوان يكي از اقطاب و خاستگاهاي تئاتر كشور مطرح نموده است. اجرای اين جشنواره در سطح ملي از سال 84 تاکنون با حضور گروه هاي نمايشي از سراسر كشور و گردهمايي هنرمندان و اساتيد به منظور شركت در اين برنامه فاخر فرهنگي گواه اين مدعاست.

ستاد برگزاري جشنواره تئاتر مهر سعي نموده است همه ساله با افزايش بخش هاي متنوع به غناي هرچه بيشتر جشنواره از لحاظ كيفي وكمي بيفزايد.

برگزاري جلسلت نقد و بررسي نمايش ها، برگزاري كارگاه هاي آموزشي با حضور اساتيد برجسته كشور در ايام جشنواره، اجراي نمايش هاي خياياني در نقاط مختلف شهر، اجراي برنامه نمايشنامه خواني، برپايي نمايشگاهاي مختلف مرتبط با هنر نمايش، چاپ و انتشار خبرنامه هاي روزانه و يادمان پاياني، ساخت تندیس و... از جمله اين فعاليت هاست.

بي شك برگزاري مطلوب و درخور اين جشنواره حاصل عنايات حضرت حق، حسن نظر شهردار محترم كاشان و توجه و اهتمام به امور فرهنگي، مساعدت و توجهات سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري كاشان و تلاش هاي خالصانه و صادقانه هنرمندان متعهد و بي ادعاي تئاتر كاشان در اين مدت بوده است.

فرهنگ سراي مهر كاشان همه ساله در مهرماه ميزبان هنرمندان تئاتر از سراسر كشور بوده و تا ثابت نمايد كه دارالمومنين كاشان، اين شهر تاريخ و فرهنگ و تمدن همواره مهد علم و ادب و دانايي و هنر بوده است.