"جشنواره تئاتر مهر";

اخبار و رویداد ها آرشیو

شهردار کاشان : هنرهای نمایشی باید تجلی کننده رفتار اجتماعی باشد ادامه...

رئیس شورای سیاست گذاری چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مهرکاشان با اشاره به اینکه فرهنگ تجلی از رفتار اجتماعی مردم در جامعه است، گفت: هنرهای نمایشی و تئاتر باید به سمت کارایی بیشتر و اجتماعی کردن فضای هنر برای پیشگیری از آسیب های رفتاری در حوزه اجتماعی باشد.

جشنواره های گذشته...

برگزار کنندگان